BIRKA Markbyggnad - Ett företag i medvind !

2

STYRELSE

Mats Bylund, Verkställande direktör

TEL:+46 (0)70 658 43 94

mats.bylund@birkamark.se

Jan Andersson, Ordförande

TEL:+46 (0)10 44 80 000 MOBIL:+46 (0)76 784 25 81

jan.andersson@skanska.se

Anna Göransdotter, Ordinarie ledamot

MOBIL:+46 (0)72 203 37 05

anna.goransdotter@skanska.se

Gunnar Dahlkar, Suppleant

MOBIL:+46 (0)76 844 77 00

gunnar.dahlkar@birkamark.se

Arzu Ceken, Suppleant

TEL:+46 (0)10 449 40 51 MOBIL:+46 (0)70 816 63 59

arzu.ceken@skanska.se