BIRKA Markbyggnad - Ett företag i medvind !

2

BIRKA Markbyggnad AB's ledningssystem är certifierat enligt kvalitéts- och mijöledningssytemet ISO 9001 och ISO 14001. Detta medför att BIRKA ställer mycket höga krav på sitt eget kvalitets och utvecklingsarbete. Tillsammans med mycket kompetenta medarbetare så har BIRKA goda förutsättningar att klara av mark- och anläggningsarbeten åt alla tänkbara beställare.

 

VÅR MILJÖPOLICY

BIRKA skall bidra till ett ekologiskt uthålligt samhälle genom att

  • I all verksamhet ta hänsyn till såväl människa som miljö
  • I förebyggande syfte identifiera föroreningskällor
  • Ständigt förbättra verksamheten genom aktivt miljöarbete
  • Minska miljöbelastningen genom hushållning med resurser och val av material och maskiner
  • Minimera mängden avfall och aktivt medverka till att sortering förbättras ute på projekten
  • Anpassa verksamheten till gällande miljölagstiftning och andra föreliggande krav

ISO