BIRKA Markbyggnad - Ett företag i medvind !

2

FÖR KONTAKT

Mats Bylund, VD

MOBIL:+46 (0)70 658 43 94

mats.bylund@birkamark.se

Annelie Ekander, Distriktsekonom

MOBIL:+46 (0)76 844 77 10

annelie.ekander@birkamark.se

Gunnar Dahlkar, projektchef

MOBIL:+46 (0)76 844 77 00

gunnar.dahlkar@birkamark.se

Henrik Åslund, projektchef

MOBIL:+46 (0)70 539 89 10

henrik.aslund@birkamark.se

Carl Lindén, Komersiell chef

MOBIL:+46 (0)76 119 56 25                           carl.linden@birkamark.se

Vaida Pagoje, Kalkylchef

MOBIL+46 (0)72 241 55 93

vaida.pagoje@birkamark.se

Frågor rörande integration SKANSKA Sverige AB

Jan Andersson TEL Direkt:+46(0) 10 44 81 691 jan.andersson@skanska.se