BIRKA Markbyggnad - Ett företag i medvind !

2

HISTORIK OCH AFFÄRSIDÉ

BIRKA startades 2005. Redan från starten var idén att bygga ett företag med storlek att kunna agera på marknaden som generalentreprenör åt beställare inom offentliga sektorn, industriföretag och som en kvalificerad underentreprenör åt byggföretag.

Målsättningen är att kunna utföra ”stora” och komplicerade arbeten med hjälp av hög kompetens och med hjälp av modern teknik.

För att nå detta skall BIRKA's personal förutom att vara skickliga entreprenörer även vara uppdaterade inom ny teknik och ständigt utbildas, för att vara kvalificerade enligt de krav som våra beställare kräver.