BIRKA Markbyggnad - Ett företag i medvind !

2

Viktig information till våra leverantörer
Samtliga leverantörsfakturor ska skickas till ett externt skanningsföretag för maskinell skanning och tolkning. Förändringen kommer att innebära att alla fakturor ska sändas till en ny gemensam fakturaadress.

Faktureringsadress:

BIRKA Markbyggnad AB
Kund-ID: PMB4001
FE 548
105 69  STOCKHOLM

Märkning:

Ett projektnummer ska uppges av den som beställer vara, och om det inte sker uppmanar vi er att begära det. Detta projektnummer ska återfinnas under "Er referens" alt. efter "Littera".

OBS! Referenssträngen måste framgå exakt med dessa ord samt projektnummer, se exempel nedan.

Exempel 1: Er Referens: 711502

Exempel 2: Littera: 711502

Ni kan också med fördel e-posta fakturan till pmb0000@tps.banctec.se (PDF-format) 1 faktura per mail

Fakturor som har fel adress eller saknar referens kommer att returneras till er.

BIRKA Markbyggnad AB accepterar inte dröjsmålsräntor där förseningen av vår betalning beror på att obligatoriska uppgifter saknas på fakturan.

Betalningsvillkor är 30 dagar efter ankomstdatum av den kompletta fakturan. (om inte annan överenskommelse finns)

Eventuella frågor angående elektronisk fakturahantering besvaras av Annelie Ekander, telefon 0768 44 77 10, e-post annelie.ekander@birkamark.se