BIRKA Markbyggnad - Ett företag i medvind !

2

Gatu- och VA arbeten, Pallisadvägen Huddinge.

Markförstärkning, KC-pelare, Beckomberga.

h1

Gatu och VA-arbeten, Östra Glömsta, Huddinge.

23

Gatu och VA-arbeten Talldalen, Huddinge.

21

Nytt tätskikt innergård Kv. Porkola, Akalla.

19

Mark och VA- arbeten Påtåker, Vallentuna.

17

Mark och VA- arbeten Målkurvan, Gubbängen.

16

Byggande av infartsparkering, Norrtälje.

9

Nybyggnad av GC väg och ny refug, Knivsta.

11

Vägar, VA- arbeten och cirkulationsplats, Danderyd.

Mark- och VA arbeten Byggmax, Norrtälje.

5

Grunder för 14 st villor inkl. betongarbeten och VA, Sigtuna.

3

Mark- och grundarbeten samt finplanering, Beckomberga.

1

Dräneringarbeten och finplanering Advokatsamfundet, Östermalm.

Gatu- och VA arbeten, Östra Glömsta Huddinge

Schakt för VA- arbeten, Talldalen Huddinge.

h2

Gatu och VA-arbeten, Östra Glömsta, Huddinge.

22

Om- och nybyggnad av gator och VA inkl KC pelare, Huddinge.

20

Mark- och grundläggnings arbeten för Skuruhallen, Nacka.

18

Finplanering innergård Kv. Porkola, Akalla

18

Finplanering och terassering Martin Olsson, Årsta.

10

Byggande av infartsparkering , Norrtälje.

11

Gatubyggnad inkl VA-arbeten och oml. el, tele, mm, Hässelby Strand.

10

Finplanering
Kv. Fräsaren, Solna.

Betongmur och hårdgjorda ytor Byggmax, Norrtälje.

Markarbeten för ny Byggmax butik, Norrtälje.

Markarbeten för 31st husgrunder, Beckomberga.

Grundläggningsarbeten och finplanering för bostäder, Aspudden.